Uppåkra Arkeologiska Centrum

Strax utanför Lund i byn Uppåkra pågår utgrävningar av Nordens största kända boplats från järnåldern. Uppåkra spelade en viktig roll i vår historia och platsen är lika relevant idag – för forskningen, för alla människor och för gränslös arkeologi.

Utmaning
Den stora utmaningen är att hitta finansiering och vetenskapligt stöd till fler större utgrävningsprojekt. Bosättningen i Uppåkra hade en radie på 5 km och 99 % av platsen har fortfarande inte grävts ut. Genomsökning av området med metalldetektor visar att potentialen för att hitta viktiga fynd är mycket stor.

Vår lösning
Eminent har tagit fram en digital kartfunktion som underlättar presentationen av platsen och läget i Öresundsregionen. Verktyget visar också ut nyckelpunkter i området som illustrerar både pågående verksamheter och visioner.

Uppåkra har ett idealiskt geografiskt läge för ett vetenskapligt centrum som skulle kunna bedriva många typer av verksamheter både för allmänheten och som forskningscentra.

Resultat
Ett attraktivt och levande presentationsverktyg som sätter in platsen och dess olika värden i en lättbegriplig geografisk kontext. Verktyget kan enkelt utvecklas vidare och uppdateras i takt med att anläggningen växer och det pågående forskningsarbetet förändras.