Strategisk projektledning
Här överblickar vi kundens hela affär, inte bara enskilda projekt. Som en strategisk kommunikationspartner lägger vi upp marknadsstrategin för de närmsta 3 – 5 åren och tar fram en strategisk plattform.

Löpande projektledning
Denna nivå är projektfokuserad. Ansvarig projektledare tar ett helhetsgrepp baserat på redan fastställd strategi och ser till att uppdraget håller de uppställda målen både när det kommer till kreativ höjd och affärsmässiga mål.

Löpande produktionsledning
Det löpande arbetet ska rulla på mjuk och effektivt, dag för dag. Inget uppdrag är i hamn förrän det är levererat, komplett och enligt tidsplan. Det är här våra duktiga produktionsledare ser till att alla bitar faller på plats.

Strategisk kommunikation är ett begrepp som beskriver kommunikationens roll i en organisations eller företags arbete med att uppnå sina övergripande och strategiska mål. Strategisk kommunikation rör bland annat extern och intern målgruppsanalys, övergripande budskap, tidplaner, val av kommunikationskanal och andra förutsättningar för både kontinuerliga kommunikationsinsatser och mer tillfälliga informations- eller reklamkampanjer…

Wikipedia
https://sv.wikipedia.org/wiki/Strategisk_kommunikation