STUDIO – invigning Hjälmarekajen

Den sista biten av Hjälmarekajen, belägen framför Studiohuset, har länge varit stängd men kommer nu äntligen att öppnas upp. Därigenom skapas en öppen passage mellan Anna Lindhs plats och Universitetsbron som kommer att göra den här delen av staden ännu mer levande. Till invigningen planeras ett stort event där alla de publika delarna av Studiohuset inkluderas.

Utmaningen:

Eminent har fått i uppdrag att konceptualisera invigningen. Som beställare står Skanska, Studiohusets ägare. I det här uppdraget har vi tagit ett helhetsgrepp.

Vår lösning:

Vi har varit med från början och tagit fram koncept, idé och alla komponenter som illustrationer, film, banners och inbjudningar. Själva eventet genomförs av Altitude Meetings.