SöDER i Helsingborg

Söderpunkten genomgår en total förvandling mot ett starkt och levande stadsdelscentrum, med nytt namn och helt ny profil riktad mot en bred målgrupp.

Utmaningen
I takt med att städerna förtätas blir det allt viktigare med att ha servicen centralt och nära. Vårt uppdrag för SöDER innefattar strategisk vägledning, konceptualisering, arbete kring namn och kommunikation kring om- och påbyggnad av det tidigare köpcentret Söderpunkten, samt bostads- och företagsbyggnad som ligger i direkt anslutning till kvarteret. Några av utmaningarna i projektet var att tvätta bort den gamla bilden av området och Söderpunkten.

Vår lösning
Arbetet startades med att fram en visuell identitet och ett nytt varumärke för Söderpunkten. Det blev naturligt att bygga vidare/behålla ”söder”, då placeringen av köpcentret ligger mitt på Söder i Helsingborg och det fanns med i det gamla namnet. Söder som ord/begrepp har en generell positiv laddning av nyhet och förändring. Varumärket för centret skulle andas nytt, urbant och fräscht. Namnet blev kort och gott SöDER! ”Vi ses på SöDER” och ”SöDER GLöDER” växte fram som två begrepp som används i marknadsföringen. Vi har för SöDER tagit fram en kommunikationsplattform och visuell identitet, marknads- och aktivitetsplan samt implementerat diverse marknadsaktiviteter.

Resultat
Projektet har fått stor uppmärksamhet i både dags- och branschpress både i och utanför Helsingborg. Flera unika koncept har tecknat avtal som bla Lifestyle Store, Bejing 8 och Nordic Wellness. Dessutom öppnar SF sin modernaste biograf i landet. Området har fått positiv uppmärksamhet och genomgår en stor förändring.