SöDER GLöDER

SöDER GLöDER

Hur lockar man människor till ett område som har potential att bära upp ett levande stadsliv, men förlorat sin dragningskraft?2016 påbörjar Jefast projektet att etablera en ny galleria på Söder i Helsingborg. På uppdrag av Jefast agerar Eminent som strategiskt bollplank. Vi bistår i arbetet att höja statusen för den byggda miljön och stadsrummet och för att få människor att hitta tillbaka. Arbetet med Söder är komplext och sträcker sig över lång tid.

Målgruppsanalys, marknadsplan och visuell identitet tas fram. I samband med identitetsarbetet registrerades också varumärket SöDER. Hela projektet marknadspacketeras för att väcka intresse hos potentiella hyresgäster tillsammans med en digital hyresgästportal.

Inför öppnandet tas en marknadsplan fram och utifrån den produceras social media-strategier, pressreleaser, webb och aktiviteter på stan.

Efter öppnandet 2018 går arbetet med Söder in i en förvaltningsfas med produktionsarbete, pressreleaser och intern och extern kommunikation.

Fortsatt arbete med till exempel implementering av betallösning för parkering och Filmstadens Bio.


Oskar Lärn

VD / Projektledare
+46 704 – 95 82 14  
oskar@eminentreklambyra.se  Se fler case

Söker du en byrå som är bra på både kommunikation och relationer?
Välkommen att kontakta Eminent, så berättar vi mer om vad du vinner på att välja en husbyrå.

OSKAR LÄRN
VD, projektledare

+46 704 – 95 82 14
oskar@eminentreklambyra.se

Stora Nygatan 40
211 37 Malmö
info@eminentreklambyra.se
Stora Nygatan 40
211 37 Malmö
info@eminentreklambyra.se

© 2021 Eminent Reklambyrå