Malmborgs

ICA Malmborgs är en matkedja som har sitt ursprung i en liten mjölkbutik från 1954 och består idag av fyra färskvarubutiker i Malmö samt två i Lund. I butikerna hittar man ett enormt utbud av fina råvaror samt många ekologiska och närproducerade produkter.

Inget rödlistat-kampanjen är bara en av de många koncept som vi varit med och tagit fram för Malmborgs. Här har vi stått för idé, strategi och form.

Utmaningen
Malmborgsgruppen består av sex fristående ICA Kvantumbutiker. Målet har varit att hitta ett gemensamt uttryck som också tar hänsyn till butikernas olikheter.

Vår lösning
Eminent producerar kampanjer löpande och bygger varumärke och inspiration med bild och text. Omsorg om miljö och människor är viktigt för Malmborgs och genomsyrar alltid de olika projekten.

Resultatet
Eminent har arbetat med Malmborgsbutikerna under många år. Vi koordinerar stora delar av marknadsarbetet med ansvar för bland annat medieinköp, annonsering, butiksskyltning, utomhusreklam och digitala kanaler.