Landskrona stadsutveckling

Landskrona Stadsutveckling har skapats för att tillsammans med näringsliv, fastighetsägare och kommun utveckla Landskrona till en attraktiv stad.

Utmaningen
Eminent fick för fjärde året i rad uppdraget att utveckla och producera företagets årsredovisning. Årsredovisningen ska även fungera som en kanal att marknadsföra Landskrona som stad.

Vår lösning
Vi arbetade fram ny grafisk form och fokuserade på att lyfta fram Landskrona som attraktiv stad genom ett rikt bildspråk. Eminent stod i detta projekt för grafisk form, fotografering och produktion.