Jefast

Jefast har i över 40 år erbjudit attraktiva bostäder och lokaler i Nordvästra Skåne.

Utmaningen
I takt med att marknaden och konkurrensen förändras på fastighetsmarknaden är det viktigt att tydligt kommunicera och attrahera. En utmaning i projektet var att modernisera Jefast AB utan att göra våld på alla inarbetade värden som man byggt upp under sina 40 år i branschen.

Vår lösning
Arbetet startades med att fram en ny visuell profil för Jefast. Det var naturligt att ta bort AB i namnet och byta ut tidigare byggnad i logotypen som inte längre fanns i Jefast:s ägo. Genom att skapa en ny profil och logotyp. Dessutom togs bildekor och arbetskläder fram för att ytterligare förstärka att man representerar Jefast när man är synlig vid fastigheterna. I kommunikationen framhävs även det personliga. Jefast – kustnära hem och arbetsplatser!

Resultat
Jefast har fått positiv uppmärksamhet inom branschen för att ha uppdaterat och marknadsanpassat sin profil.