Hitta tillbaka till Caroli!

Hitta tillbaka till Caroli!

Hur driver man tillbaka trafik till ett centra som har den geografiska förutsättningen för att vara en attraktiv hangout, men med tiden allt mer tappat sin dragningskraft?Sedan våren 2019 äger Fastighetsbolaget Klövern fastigheten Kv Caroli i Malmö. Inför övertagandet stod Klövern i behov av att lösa en rad funktioner gällande hantering av diverse marknadsfrågor. En dedikerad arbetsgrupp från Eminent tillsattes för att sköta de utmaningar som utgör kärnan för kommunikation och marknadsföring. Arbetsgruppen består av en strateg, en projektledare och en digital marknadskoordinator.

Den strategiska funktionen, som kan liknas vid en Marknadschef, tar i samråd med uppdragsgivaren fram strategier för Kv Carolis utveckling framåt. Projektledaren finns till hands för att sköta de löpande projekten på centrat. Rollen innefattar en löpande närvaro och projektledning i huset. Även den digitala marknadskoordinatorn har en roll som innebär en hög närvaro på plats. Funktionen är verksam i Kv Carolis digitala kanaler och planerar inför kommande kampanjer och händelser.

Den största utmaningen för Kv Caroli är att locka människor till centrat. Det är ett arbete som är komplext och sträcker sig över en lång tid. Eminents uppdrag som marknadsansvariga har således haft absolut störst fokus på att få igång virala och köpta kampanjer som driver trafik till huset. Kommunikationsplanen involverar allt från event, sociala medier, mobila kanaler och i viss mån printade kanaler. Uppdraget kräver en genomtänkt långsiktigt strategi, engagemang och en hög närvaro nära kund. Sakta men säkert är målet att bygga upp ett tilltalande lokalt centrum för handel, service, smaker och trevnad.

Under projektet har Eminent tagit fram ett nytt grafiskt manéer som genomsyrar hela centret och marknadsföringen. Några konkreta åtgärder som skett är att lekplatsen Caroli Play etablerats, nya aktörer som Disgusting Food Museum, Frozen Wall och Amaasve har tillkommit samt har flertalet evanemang anordnats för att öka trafiken.


Eric Malmberg

Projektledare
+46 701 – 54 58 03
eric@eminentreklambyra.se  Se fler case

Söker du en byrå som är bra på både kommunikation och relationer?
Välkommen att kontakta Eminent, så berättar vi mer om vad du vinner på att välja en husbyrå.

OSKAR LÄRN
VD, projektledare

+46 704 – 95 82 14
oskar@eminentreklambyra.se

Stora Nygatan 40
211 37 Malmö
info@eminentreklambyra.se
Stora Nygatan 40
211 37 Malmö
info@eminentreklambyra.se

© 2021 Eminent Reklambyrå