Genom åren har vi hjälpt både stora och små företag i olika branscher att nå sina mål genom effektiv och smart marknadsföring baserad på kunskap, kreativitet och noggrannhet. Men också med en rejäl portion ödmjukhet inför den erfarenhet, de önskemål och de behov som våra uppdragsgivares har.

Det har visat sig vara framgångsrikt!

I takt med att nya kunder kommit till, samtidigt som vi fått mer och större förtroende från befintliga uppdragsgivare, har vi vuxit. Idag är Eminent husbyrå till ett 20-tal företag och vi är nu 11 medarbetare med olika specialkompetenser. Byrån ägs av Niclas Ek och Oskar Lärn som också är VD.

Vår ambition är att fortsätta växa. Men framför allt att ge våra uppdragsgivare det de valt oss för: marknadsföring som får företag och organisationer att växa.

Välkommen till oss, du också!