CellaVision

CellaVision utvecklar digitala lösningar för medicinsk mikroskopi och hjälper laboratorium över hela världen att automatisera och förenkla sina analyser av blod- och kroppsvätskor.

Utmaning
Under 2107 påbörjade CellaVision ett omfattande arbete med att lyfta den visuella identiteten. Man ville jobba fram en känsla och uttryck för sin kommunikation som skulle vara samma oavsett kanal – digital, analog eller fysiska möten. Samma år flyttade de sitt huvudkontor till nya lokaler i Lund, som även dessa skulle anpassas efter den nya visuella identiteten. CellaVision insåg direkt att det skulle ta mycket tid och krävas en hög kreativ höjd för att det nya kontoret skulle bli ”top-notch”. Bristen på tid och kreativa resurser gjorde att de vände sig till oss på Eminent.

Lösning
Vi hjälpte CellaVision med att ta fram ett kommunikativt och visuellt koncept för deras huvudkontor och förädlade samtidigt den befintliga inredningen med nya verksamhetsanpassade lösningar. Vi la fokus på allmänna ytor där både personal och besökare rör sig. Redan vid entrén skulle CellaVision-känslan infinna sig. Anställda skulle känna en direkt tillhörighet och stolthet över sin arbetsplats och besökarna skulle få känslan av kvalitet och innovation. Vi jobbade med budskap, färger och 3-dimensionella lösningar för att höja budskapet och skapa rum i rummet.

Resultat
”Vi är jättenöjda med resultatet! Det kändes tryggt att Eminent kunde förädla våra basala idéer för office branding samt ombesörja en fantastisk logistik. Vårt huvudkontor har helt enkelt fått nya kläder”, säger Dennis Hovstadius, Marketing Communications Manager, CellaVision. I projektet jobbade vi i nära samarbete med CellaVision och resultatet blev professionella och trivsamma ytor med en teknisk touch. CellaVisions budskap är tydligt och enkelt för besökarna att ta till sig. Huvudkontoret känns och andas nu CellaVision.

”Det har blivit en jättestor skillnad. CellaVisions budskap kommer fram visuellt på ett sätt som det inte gjorde tidigare. Vår tekniska kompetens och CellaVision-andan sitter nu bokstavligen i väggarna och detta känns både bland personalen och hos våra kunder”, säger Dennis Hovstadius, Marketing Communications Manager, CellaVision.