Företagsrekonstruktion made easy

UTMANING

Sedan 1857 har Ackordscentralen med framgång hjälpt företag med betalnings- eller lönsamhetsproblem att utveckla och förbättra verksamheten. Det vet att en företagsrekonstruktion är en utmärkt möjlighet att driva bra verksamheter vidare. Men juridiken är komplicerad och sååå svår att förklara.

LÖSNING

Eminent producerar fyra filmer anpassade för sociala medier. Under lättsamma former och i intervjuformat förklaras vad företagsrekonstruktion innebär och hur det fungerar. Ett effektivt sätt att nå ut till en ny publik med juridisk information som annars är svår att hitta. Förklara vilka möjligheter en rekonstruktion faktiskt innebär – på vanlig svenska så att alla förstår.

RESULTAT

Ackordscentralen har lyckats nå en yngre målgrupp på deras villkor. Tagit rollen som en trygg och erfaren källa till kunskap. En axel att luta sig mot som väcker sympati och stärker  varumärket.

Vi på Eminent tror på att göra krånglig men viktig information tillgänglig för fler. Ackordscentralen möter en ny publik via skärmen. Smart!

Vad gör du nu?

Varför envisas handeln med att skicka ut tryckta reklamblad när det finns digitala kanaler? För att de flesta ser det som enda chansen att exponera en bra prisbild utanför butik. Tillsammans med Eminent Reklambyrå utmanar ICA Malmborgs normen genom ett framgångsrikt pilotfall baserat på flera noga genomtänkta steg.

En bred kampanj i media och butik riktad mot kunderna informerar och väcker uppmärksamhet. Personalen tränas att fånga upp nyfikna kunder på golvet för att få dem att anmäla sig till det digitala veckobrevet som delvis ersätter det tryckta utskicket.

Veckobrevskampanjen stöttas av en digital kampanj med syfte att få kunderna att förstå värdet av en digital relation. Att tacka ja till veckobrevet innebär – förutom digitala Malmborgsbladet – goda recept, veckans middagstips och unika e-posterbjudanden. Målet är kundernas förståelse för de positiva mervärden en digitalisering innebär.

Efter en intensiv period med riktade kampanjer stängs den analoga dörren till kunderna över en natt. Men det gör ingenting, för man har framgångsrikt öppnat en annan dörr som rymmer mer och många fler. Fruktade försäljningstapp uteblir. Från kunderna hörs ”Det var på tiden!”. Miljövinsten talar ännu högre – man sparar över två miljoner tryckta reklamblad per år bara i Lund.

Sammanfattning: Allt går att digitalisera om man gör det rätt. Folk lär sig! Och många träd kan man spara – det handlar nog om en skog.

Förstudie E-handel

Uppdragsgivaren sökte lämplig teknisk plattform vid uppstart av E-handel. Även information om koppling till affärssystem och internationellt gångbara betalningslösningar.

Förstudie som tar upp förutsättningar, team skills och teknisk infrastruktur. E-handel är så mycket mer än ett it-projekt. Vi lyfte nya frågor och tankar kring E-handel ur ett affärsutvecklings- och helhetsperspektiv.

Hitta tillbaka till Caroli!

Sedan våren 2019 äger Fastighetsbolaget Klövern fastigheten Kv Caroli i Malmö. Inför övertagandet stod Klövern i behov av att lösa en rad funktioner gällande hantering av diverse marknadsfrågor. En dedikerad arbetsgrupp från Eminent tillsattes för att sköta de utmaningar som utgör kärnan för kommunikation och marknadsföring. Arbetsgruppen består av en strateg, en projektledare och en digital marknadskoordinator.

Den strategiska funktionen, som kan liknas vid en Marknadschef, tar i samråd med uppdragsgivaren fram strategier för Kv Carolis utveckling framåt. Projektledaren finns till hands för att sköta de löpande projekten på centrat. Rollen innefattar en löpande närvaro och projektledning i huset. Även den digitala marknadskoordinatorn har en roll som innebär en hög närvaro på plats. Funktionen är verksam i Kv Carolis digitala kanaler och planerar inför kommande kampanjer och händelser.

Den största utmaningen för Kv Caroli är att locka människor till centrat. Det är ett arbete som är komplext och sträcker sig över en lång tid. Eminents uppdrag som marknadsansvariga har således haft absolut störst fokus på att få igång virala och köpta kampanjer som driver trafik till huset. Kommunikationsplanen involverar allt från event, sociala medier, mobila kanaler och i viss mån printade kanaler. Uppdraget kräver en genomtänkt långsiktigt strategi, engagemang och en hög närvaro nära kund. Sakta men säkert är målet att bygga upp ett tilltalande lokalt centrum för handel, service, smaker och trevnad.

Under projektet har Eminent tagit fram ett nytt grafiskt manéer som genomsyrar hela centret och marknadsföringen. Några konkreta åtgärder som skett är att lekplatsen Caroli Play etablerats, nya aktörer som Disgusting Food Museum, Frozen Wall och Amaasve har tillkommit samt har flertalet evanemang anordnats för att öka trafiken.

BÄSTA PLATSEN I VÄRLDEN?

Ängelholms kommun är en välutvecklad region och i Skepparkroken finns fantastiska möjligheter att leva ett aktivt och bekvämt liv med närhet till det mesta. Kommunikationerna är utmärkta vare sig man reser med cykel, bil, buss, tåg eller flyg. Fina vandrings-och cykelleder gör det enkelt att ta sig runt och ger en nästan gränslös frihet. I området finns skola, vård och service. I Ängelholms tätort, ett par kilometer bort, finns allt man förväntar sig av stadens puls. I Skepparkroken knyts ett hänförande landskap ihop med framtidens hållbara boende.

För att förstärka bilden av Skepparkrokens bostäder som den bästa platsen i världen att bo på arbetas ett varumärke och en egen identitet fram. Vi identifierar och tydliggör projektets styrkor samt svagheter, dess utmaningar och möjligheter gentemot omvärlden. Vår nulägesanalys mynnar ut i projektets värdeord – havsnära, trygghet, lugn och ro samt natur.

Dessa får tillsammans med bostadsområdets konkurrensfördelar utifrån landskapets unika karaktär, goda kommunikationer och samhällsnära tjänster ligga som grund för vår storytelling tillsammans med ett anpassat budskap och aktivitet mot respektive målgrupp för bästa effekt i kommunikationen.

Webbaserad årsredovisning till Landskrona Stadsutveckling

När man pratar om digitala årsredovisningar menar man oftast en pdf som skickas med e-post eller som länkas till. Vi vill ta digitaliseringen ett steg längre och tar fram en webbapplikation för årsredovisningar.

En digital årsredovisning gör att endast ett fåtal exemplar behöver tryckas.

Koncept och innehåll för en digital årsredovisning arbetas fram. Formspråket följer Landskrona Stadsutvecklings grafiska profil och passar in fint på lautveckling.se. Ramverket för den tekniska uppsättningen kan återanvändas år efter år. Det ger ekonomiskt värde över tid.

I en tryckt årsredovisning måste antalet sidor såklart begränsas, men i en digital version är det faktiskt en fördel med många sidor. Varje artikel i framvagnen får ytterligare ekonomiskt värde i form av storytelling på hemsidan. När den lyfts i sociala medier bidrar den till sidans SEO.

Vi är noga med att följa regelverket för hur bakvagnen i en årsredovisning ska vara upplagd och hela dokumentet är välstrukturerat och lätt att hitta i.

VI ❤ ÅRSREDOVISNINGAR!
Landskrona Stadsutvecklings digitala årsredovisning är nu tillgänglig för alla på https://lautveckling.se/

Bryt gamla vanor med Västra Hamnen Have It All

Tre år i rad har succétävlingen Mobility Challenge arrangerats. Syftet med tävlingen är att uppmuntra människor att prova hållbara och hälsosamma sätt att ta sig till och från jobb och bostad. Det lag som gjort störst förändring är det som först och främst premieras. Den som redan reser hållbart kan också engagera sig genom att inspirera och peppa andra tävlande. Huvudsaken är komma igång med en förändring och att göra det tillsammans!

I årets upplaga samarbetade Mobility Challenge med andra aktörer som Skånetrafiken, Hövding, Voi, Circ och Forenom Aparthotel. Tillsammans med alla samarbetspartners kunde vi höja ribban ännu ett steg på tävlingen. Företagens engagemang i hållbarhetsfrågan och tävlingen underlättade för deltagarna att resa mer hållbart genom att de fick chansen att exempelvis prova på olika resemedel. Deras bidrag var en stor och betydande del till ett väldigt lyckat Mobility Challenge år 2019.

Eminent har tillsammans med Altitude Meetings haft uppdraget att paketera och ta fram ett koncept för årets Mobility Challenge. Det gjordes genom att adaptera tidigare material och grundtanke. I årets tävling lades stort fokus på att ta ett ytterligare grepp kring hållbar utveckling genom att bland annat synliggöra viktiga aktörer i frågan. Syftet och målet var att ta steget mot en modernare stad och uppmuntra människor att tänka mer klimatsmart i sina vardagliga val.

I framtidens Lund får alla plats

Scheele Promenad uppförs genom förtätning av Ideonområdet. Inför projektet finns ett behov att stärka platsen som ett område där människor kommer att bo i framtiden, samt att befästa varumärket Scheele Promenad som ett självklart Lundaområde.

Ett varumärke och identitet arbetas fram för Scheele Promenad. Namnet väljs på grund av en stark koppling till områdets historiska verksamhet.

På projekthemsida och i säljkatalog pratar vi målande om platsen och smultronställen i närområdet. Säljkatalogen visar betydelsen av Scheele Promenad som en länk i Kunskapsstråket i framtidens Lund. Med hållbarhet och framtidstro i fokus tar vi fasta på hur Lund ska växa och hur Scheele Promenad passar in i den visionen.

Säljkatalogen nominerades till Publishingpriset 2019.

Wow 2030

4 500 000 kvm mark ligger redo för bostäder på bästa läge vid Bjäre strand. Med Koenigsegg som bygger världens snabbaste bilar och ledande aktörer som Schneider Electric har en av landets mest intressanta destinationer för företagande börjat att växa fram.

I norra Ängelholm finns 570 000 kvm redo att exploateras. Med 80 000 000 människor inom två timmars resväg är det här utmärkt plats för upplevelser i världsklass. Varför inte tänka längre och bygga Europas nästa stora turistattraktion här?

Ett varumärke och identitet arbetas fram för området med ambition att hitta den perfekta etableraren som ser affärsmöjligheterna och har förmågan att förstå potentialen i ytan. Namnet WOW2030 väljs på grund av det attraktiva läget, med superinfrastruktur och egen flygplats på plats från start.

Eminent inleder det strategiska arbetet med identifikation av målgrupperna och lämpliga sätt samt kanaler att kommunicera med den perfekta etableraren.

 

Vi paketerar visionen för området i en animation, folder, hemsida och sociala medier. Vi uppmanar att det går att göra det omöjliga möjligt.

SöDER GLöDER

2016 påbörjar Jefast projektet att etablera en ny galleria på Söder i Helsingborg. På uppdrag av Jefast agerar Eminent som strategiskt bollplank. Vi bistår i arbetet att höja statusen för den byggda miljön och stadsrummet och för att få människor att hitta tillbaka. Arbetet med Söder är komplext och sträcker sig över lång tid.

Målgruppsanalys, marknadsplan och visuell identitet tas fram. I samband med identitetsarbetet registrerades också varumärket SöDER. Hela projektet marknadspacketeras för att väcka intresse hos potentiella hyresgäster tillsammans med en digital hyresgästportal.

Inför öppnandet tas en marknadsplan fram och utifrån den produceras social media-strategier, pressreleaser, webb och aktiviteter på stan.

Efter öppnandet 2018 går arbetet med Söder in i en förvaltningsfas med produktionsarbete, pressreleaser och intern och extern kommunikation.

Fortsatt arbete med till exempel implementering av betallösning för parkering och Filmstadens Bio.

Söker du en byrå som är bra på både kommunikation och relationer?
Välkommen att kontakta Eminent, så berättar vi mer om vad du vinner på att välja en husbyrå.

OSKAR LÄRN
VD, projektledare

+46 704 – 95 82 14
oskar@eminentreklambyra.se

Stora Nygatan 40
211 37 Malmö
info@eminentreklambyra.se
Stora Nygatan 40
211 37 Malmö
info@eminentreklambyra.se

© 2021 Eminent Reklambyrå