ICA Malmborgs visar vägen genom digitalisering

Varför envisas handeln med att skicka ut tryckta reklamblad när det finns digitala kanaler? För att de flesta ser det som enda chansen att exponera en bra prisbild utanför butik. Tillsammans med Eminent Reklambyrå utmanar ICA Malmborgs normen genom ett framgångsrikt pilotfall baserat på flera noga genomtänkta steg.

En modig strategi och tydlig väg framåt

En bred kampanj i media och butik riktad mot kunderna informerar och väcker uppmärksamhet. Personalen tränas att fånga upp nyfikna kunder på golvet för att få dem att anmäla sig till det digitala veckobrevet som delvis ersätter det tryckta utskicket.

Veckobrevskampanjen stöttas av en digital kampanj med syfte att få kunderna att förstå värdet av en digital relation. Att tacka ja till veckobrevet innebär – förutom digitala Malmborgsbladet – goda recept, veckans middagstips och unika e-posterbjudanden. Målet är kundernas förståelse för de positiva mervärden en digitalisering innebär.

En vinst för både kunderna och miljön

Efter en intensiv period med riktade kampanjer stängs den analoga dörren till kunderna över en natt. Men det gör ingenting, för man har framgångsrikt öppnat en annan dörr som rymmer mer och många fler. Fruktade försäljningstapp uteblir. Från kunderna hörs ”Det var på tiden!”. Miljövinsten talar ännu högre – man sparar över två miljoner tryckta reklamblad per år bara i Lund.

Vad lärde vi oss i samarbetet med ICA Malmborgs? Att allt går att digitalisera om man gör det rätt. Folk lär sig. Och många träd kan man spara, kanske en hel skog.

Har du något i din verksamhet som skulle må bra av en digital touch? Har du branschnormer att förhålla dig till som du är sugen på att utmana? Vi på Eminent guidar dig gärna i den resan!


Oskar Lärn

VD / Projektledare
+46 704 – 95 82 14  
oskar@eminentreklambyra.se  

Förstudie E-handel

Uppdragsgivaren sökte lämplig teknisk plattform vid uppstart av E-handel. Även information om koppling till affärssystem och internationellt gångbara betalningslösningar.

Förstudie som tar upp förutsättningar, team skills och teknisk infrastruktur. E-handel är så mycket mer än ett it-projekt. Vi lyfte nya frågor och tankar kring E-handel ur ett affärsutvecklings- och helhetsperspektiv.


Oskar Lärn

VD / Projektledare
+46 704 – 95 82 14  
oskar@eminentreklambyra.se  

Hitta tillbaka till Caroli!

Sedan våren 2019 äger Fastighetsbolaget Klövern fastigheten Kv Caroli i Malmö. Inför övertagandet stod Klövern i behov av att lösa en rad funktioner gällande hantering av diverse marknadsfrågor. En dedikerad arbetsgrupp från Eminent tillsattes för att sköta de utmaningar som utgör kärnan för kommunikation och marknadsföring. Arbetsgruppen består av en strateg, en projektledare och en digital marknadskoordinator.

Den strategiska funktionen, som kan liknas vid en Marknadschef, tar i samråd med uppdragsgivaren fram strategier för Kv Carolis utveckling framåt. Projektledaren finns till hands för att sköta de löpande projekten på centrat. Rollen innefattar en löpande närvaro och projektledning i huset. Även den digitala marknadskoordinatorn har en roll som innebär en hög närvaro på plats. Funktionen är verksam i Kv Carolis digitala kanaler och planerar inför kommande kampanjer och händelser.

Den största utmaningen för Kv Caroli är att locka människor till centrat. Det är ett arbete som är komplext och sträcker sig över en lång tid. Eminents uppdrag som marknadsansvariga har således haft absolut störst fokus på att få igång virala och köpta kampanjer som driver trafik till huset. Kommunikationsplanen involverar allt från event, sociala medier, mobila kanaler och i viss mån printade kanaler. Uppdraget kräver en genomtänkt långsiktigt strategi, engagemang och en hög närvaro nära kund. Sakta men säkert är målet att bygga upp ett tilltalande lokalt centrum för handel, service, smaker och trevnad.

Under projektet har Eminent tagit fram ett nytt grafiskt manéer som genomsyrar hela centret och marknadsföringen. Några konkreta åtgärder som skett är att lekplatsen Caroli Play etablerats, nya aktörer som Disgusting Food Museum, Frozen Wall och Amaasve har tillkommit samt har flertalet evanemang anordnats för att öka trafiken.


Eric Malmberg

Projektledare
+46 701 – 54 58 03
eric@eminentreklambyra.se  

BÄSTA PLATSEN I VÄRLDEN?

Ängelholms kommun är en välutvecklad region och i Skepparkroken finns fantastiska möjligheter att leva ett aktivt och bekvämt liv med närhet till det mesta. Kommunikationerna är utmärkta vare sig man reser med cykel, bil, buss, tåg eller flyg. Fina vandrings-och cykelleder gör det enkelt att ta sig runt och ger en nästan gränslös frihet. I området finns skola, vård och service. I Ängelholms tätort, ett par kilometer bort, finns allt man förväntar sig av stadens puls. I Skepparkroken knyts ett hänförande landskap ihop med framtidens hållbara boende.

För att förstärka bilden av Skepparkrokens bostäder som den bästa platsen i världen att bo på arbetas ett varumärke och en egen identitet fram. Vi identifierar och tydliggör projektets styrkor samt svagheter, dess utmaningar och möjligheter gentemot omvärlden. Vår nulägesanalys mynnar ut i projektets värdeord – havsnära, trygghet, lugn och ro samt natur.

Dessa får tillsammans med bostadsområdets konkurrensfördelar utifrån landskapets unika karaktär, goda kommunikationer och samhällsnära tjänster ligga som grund för vår storytelling tillsammans med ett anpassat budskap och aktivitet mot respektive målgrupp för bästa effekt i kommunikationen.


Oskar Lärn

VD / Projektledare
+46 704 – 95 82 14  
oskar@eminentreklambyra.se  

ÅRETS BYRÅ 2021

“Årets Byrå är en årlig bransch- och kundstudie som kartlägger hur nöjda de största kommunikationsköparna är med sina kommunikationsbyråer. Studien genomförs av Regi och startade år 2000 i Sverige. Idag genomförs studien även i Finland och Norge och är den största studien i sitt slag. Kunderna till byråerna utvärderar sina byråer anonymt och bidrar med sina insikter om samarbetet. Sammanlagt får vi in tusentals svar av köpare av kommunikationstjänster varje år. Årets Byrå Sverige stöds av KOMM, Sveriges Annonsörer, Sveriges Mediebyråer, Sveriges Marknadsförbund, Sveriges Kommunikatörer, Swedish Content Agencies samt Sponsring och Eventsverige (SES).”

Webbaserad årsredovisning till Landskrona Stadsutveckling

När man pratar om digitala årsredovisningar menar man oftast en pdf som skickas med e-post eller som länkas till. Vi vill ta digitaliseringen ett steg längre och tar fram en webbapplikation för årsredovisningar.

En digital årsredovisning gör att endast ett fåtal exemplar behöver tryckas.

Koncept och innehåll för en digital årsredovisning arbetas fram. Formspråket följer Landskrona Stadsutvecklings grafiska profil och passar in fint på lautveckling.se. Ramverket för den tekniska uppsättningen kan återanvändas år efter år. Det ger ekonomiskt värde över tid.

I en tryckt årsredovisning måste antalet sidor såklart begränsas, men i en digital version är det faktiskt en fördel med många sidor. Varje artikel i framvagnen får ytterligare ekonomiskt värde i form av storytelling på hemsidan. När den lyfts i sociala medier bidrar den till sidans SEO.

Vi är noga med att följa regelverket för hur bakvagnen i en årsredovisning ska vara upplagd och hela dokumentet är välstrukturerat och lätt att hitta i.

VI ❤ ÅRSREDOVISNINGAR!
Landskrona Stadsutvecklings digitala årsredovisning är nu tillgänglig för alla på https://lautveckling.se/


Oskar Lärn

VD / Projektledare
+46 704 – 95 82 14  
oskar@eminentreklambyra.se  

Bryt gamla vanor med Västra Hamnen Have It All

Tre år i rad har succétävlingen Mobility Challenge arrangerats. Syftet med tävlingen är att uppmuntra människor att prova hållbara och hälsosamma sätt att ta sig till och från jobb och bostad. Det lag som gjort störst förändring är det som först och främst premieras. Den som redan reser hållbart kan också engagera sig genom att inspirera och peppa andra tävlande. Huvudsaken är komma igång med en förändring och att göra det tillsammans!

I årets upplaga samarbetade Mobility Challenge med andra aktörer som Skånetrafiken, Hövding, Voi, Circ och Forenom Aparthotel. Tillsammans med alla samarbetspartners kunde vi höja ribban ännu ett steg på tävlingen. Företagens engagemang i hållbarhetsfrågan och tävlingen underlättade för deltagarna att resa mer hållbart genom att de fick chansen att exempelvis prova på olika resemedel. Deras bidrag var en stor och betydande del till ett väldigt lyckat Mobility Challenge år 2019.

Eminent har tillsammans med Altitude Meetings haft uppdraget att paketera och ta fram ett koncept för årets Mobility Challenge. Det gjordes genom att adaptera tidigare material och grundtanke. I årets tävling lades stort fokus på att ta ett ytterligare grepp kring hållbar utveckling genom att bland annat synliggöra viktiga aktörer i frågan. Syftet och målet var att ta steget mot en modernare stad och uppmuntra människor att tänka mer klimatsmart i sina vardagliga val.


Eric Malmberg

Projektledare
+46 701 – 54 58 03
eric@eminentreklambyra.se  

Nominering

Vi är nominerade till Publishingpriset 2019 med vår säljkatalog Scheele promenad! Den 23/10 vet vi vem som vinner. Vi håller tummarna!

Publishingpriset har delats ut årligen sedan 1990 och är ett ärofyllt pris i branschen. Huvudkategorierna är film, webb och print – där Eminent Reklambyrå har blivit nominerade inom print.

https://publishingpriset.org/nominerade-2019/

I framtidens Lund får alla plats

Scheele Promenad uppförs genom förtätning av Ideonområdet. Inför projektet finns ett behov att stärka platsen som ett område där människor kommer att bo i framtiden, samt att befästa varumärket Scheele Promenad som ett självklart Lundaområde.

Ett varumärke och identitet arbetas fram för Scheele Promenad. Namnet väljs på grund av en stark koppling till områdets historiska verksamhet.

På projekthemsida och i säljkatalog pratar vi målande om platsen och smultronställen i närområdet. Säljkatalogen visar betydelsen av Scheele Promenad som en länk i Kunskapsstråket i framtidens Lund. Med hållbarhet och framtidstro i fokus tar vi fasta på hur Lund ska växa och hur Scheele Promenad passar in i den visionen.

Säljkatalogen nominerades till Publishingpriset 2019.


Oskar Lärn

VD / Projektledare
+46 704 – 95 82 14  
oskar@eminentreklambyra.se  

Wow 2030

4 500 000 kvm mark ligger redo för bostäder på bästa läge vid Bjäre strand. Med Koenigsegg som bygger världens snabbaste bilar och ledande aktörer som Schneider Electric har en av landets mest intressanta destinationer för företagande börjat att växa fram.

I norra Ängelholm finns 570 000 kvm redo att exploateras. Med 80 000 000 människor inom två timmars resväg är det här utmärkt plats för upplevelser i världsklass. Varför inte tänka längre och bygga Europas nästa stora turistattraktion här?

Ett varumärke och identitet arbetas fram för området med ambition att hitta den perfekta etableraren som ser affärsmöjligheterna och har förmågan att förstå potentialen i ytan. Namnet WOW2030 väljs på grund av det attraktiva läget, med superinfrastruktur och egen flygplats på plats från start.

Eminent inleder det strategiska arbetet med identifikation av målgrupperna och lämpliga sätt samt kanaler att kommunicera med den perfekta etableraren.

 

Vi paketerar visionen för området i en animation, folder, hemsida och sociala medier. Vi uppmanar att det går att göra det omöjliga möjligt.


Oskar Lärn

VD / Projektledare
+46 704 – 95 82 14  
oskar@eminentreklambyra.se  

Söker du en byrå som är bra på både kommunikation och relationer?
Välkommen att kontakta Eminent, så berättar vi mer om vad du vinner på att välja en husbyrå.

OSKAR LÄRN
VD, projektledare

+46 704 – 95 82 14
oskar@eminentreklambyra.se

Stora Nygatan 40
211 37 Malmö
info@eminentreklambyra.se
Stora Nygatan 40
211 37 Malmö
info@eminentreklambyra.se

© 2021 Eminent Reklambyrå