PoG Woody – Tidningen Gustaf

PoG Woody Bygghandel vänder sig till proffs och hemmabyggare. Företaget har sex anläggningar i sydvästra Skåne och en webshop med ett brett sortiment. Mellan Eminent och PoG Woody finns ett långvarigt samarbete som sträcker sig över ett strategiskt och operativt plan.

Utmaningen
Konkurrensen i byggbranschen har ökat och det är extra viktigt för PoG Woody att profilera sig. Detta är en bransch där alla säljer samma ”gipsskiva”. Utmaningen i det här uppdraget bestod i att skapa ett mervärde och få kunderna att återkomma.

Vår lösning
Lösningen blev Gustaf – en kundtidning på 52-sidor med ett lokalt förankrat innehåll. Gustaf bjuder på tips för hem, hus och bygg, trädgårdsreportage blandat med utflyktstips för familjen och djupintervjuer med personalen. På Eminent sköter vi produktionen från idé till tryck. Upplagan är 10 000 exemplar och tidningen utges två gånger per år.

Bildtext:
Genom tidningen Gustaf hjälper vi PoG Woody Byggvaruhus att strategiskt bygga sitt