Malmborgsgruppen

ICA Malmborgs är en matkedja som har sitt ursprung i en liten mjölkbutik från 1954 och består idag av fyra färskvarubutiker i Malmö samt två i Lund. I butikerna hittar man ett enormt utbud av fina råvaror samt många ekologiska och närproducerade produkter.

vart-val-ica-malmborgs-banner-01
Utveckling av konceptet Vårt Eget Val. Idé, strategi och form.

Om projektet

Eminent har arbetat med Malmborgsbutikerna under många år. Idag koordinerar vi stora delar av marknadsarbetet med ansvar för bland annat mediainköp, annonsering, butiksskyltning, utomhusreklam och digitala kanaler.

Q3_banner
Kampanj LIVSmed-EL. Idé, strategi och form.

Om idén

Malmborgsgruppen består av sex fristående ICA Kvantumbutiker. Målet är att hitta ett gemensamt uttryck som också tar hänsyn till butikernas olikheter. Eminent producerar kampanjer löpande och bygger varumärke och inspiration med bild och text. Omsorg om miljö och människor är viktigt för Malmborgs och genomsyrar alltid de olika projekten.

rodlistad-fisk-banner-malmborgs-01
Inget rödlistat-kampanj. Idé, strategi och form.

Most Recent Projects
Kontakta Eminent!

Skicka ett mail, så återkommer vi så fort vi kan.